Mgr. Zuzana Buchtová

notářka v Benešově

Naše notářská kancelář nabízí tyto odborné právní služby

Dědické právo

Právní jednání pro případ smrti, pozůstalostní řízení

Rodina, majetek a ochrana práv

Převody majetku, notářská úschova

Právnické osoby a podnikání

Obchodní korporace, společenství vlastníků

Ověřování a výpisy z rejstříků

Legalizace, vidimace, výpisy z rejstříků


Odměna za notářské služby se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů.