Dědické právo

Právní jednání pro případ smrti

  • Závěť
  • Dědická smlouva
  • Dodatek
  • Prohlášení o vydědění
  • Určení správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti
  • Zřeknutí se dědického práva

Pozůstalostní řízení


Mgr. Zuzana Buchtová je jako soudní komisařka Okresního soudu v Benešově pověřena k projednání pozůstalosti po zůstavitelích s posledním trvalým pobytem v obvodu Okresního soudu v Benešově a zemřelých ve dnech 4., 9., 14., 19., 24. a 29. každého kalendářního měsíce a dále 31. ledna a 31. října.