Ověřování a výpisy z rejstříků

  • Legalizace (ověření pravosti podpisu)
  • Vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou)
  • Osvědčení o předložení listiny
  • Výpisy z informačních systémů veřejné správy (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík trestů a další)
  • Autorizovaná konverze dokumentů
  • Služby kontaktního místa CzechPOINT